Brukslydnad

När man tävlar bruks ingår ett lydnadsmoment, ett specialmoment och ett fältprov. Jag tränar och tävlar i spår och sök med mina hundar, och det är dessa som är de så kallade fältproven inom respektive gren. I spår ska hunden följa ett spår och i sök ska hunden söka rätt på människor. Specialmomenten är olika för olika klasser, exempelvis budföring och uppletande. Den obligatoriska lydnadsdelen består av olika moment beroende på vilken klass man är i. Kort sagt kan man säga att det blir svårare ju högre upp i klasserna man kommer.

Brukslydnaden kan i viss mån jämföras med de så kallade lydnadsproven, eller tävlingslydnad som man också kallar det, men vissa moment är specialanpassade för brukset, speciellt i de högre klasserna där hundarna bland annat ska kunna krypa, gå framför föraren och skälla på kommando. Dessutom är tävlingslydnaden mycket mer strikt än brukslydnaden. Man behöver med andra ord inte vara så petnoga med detaljerna. Om jag får en sjua i brukslydnaden skulle jag kanske få en trea i tävlingslydnad.

Lydnaden är densamma oavsett vilken gren man kör, och just nu håller jag på att träna kryp med Tilly som tävlar i sök och är uppflyttad till lägre klass. Momentet går ut på att hunden ska krypa cirka fyra meter vid förarens sida. Det är verkligen inte det lättaste eftersom det inte direkt är naturligt för en hund att krypa. Man måste se till så att varken fram- eller bakändan reser sig under krypet, och än så länge har vi lite att jobba på om man säger så!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *